grutte pier

  • Grutte Pier (Stagger Lee)

    yn ‘e jierren tritich wie it libben swier hy hie in lytse snor en briljantine yn it hier, Grutte Pier hy hie soldateskuon en in arbeiderspet en in âlde Zündapp mar dy ride net syn wiif smyt him derút yn de winterkjeld en skriemde: ‘weagje it net en kom hjir ea wer del!’ dat hy…

  • Fries museum #1

    Fries museum #1

    Karel’s wijsvinger maakt een vrijwel ronde cirkel over een deel van de landkaart dat aan de noord- en westkant begrensd wordt door zee of in ieder geval water en aan de zuid- en oostkant via land vrije doorgang lijkt te bieden aan aangrenzende gebieden en verre streken. Ook binnen de cirkel zijn diverse blauwe vlakken…