VM #70

een verwaarloosde tuin
de geur van gestorven verlangens
een wesp
gebruikt haar zuinige maaltijd
een blauwe vlieg
zorgt voor nageslacht