zon

  • God en de zon

    God en de zon

    Keu – En hoe zit het dan met de zon? Wiersma – Ook dit berust op een misverstand. Veel mensen denken dat met de zon het hemellichaam wordt bedoeld, maar dat is natuurlijk niet zo. Keu – Niet? Wat wordt er dan mee bedoeld? Wiersma – De populairste godheid van die tijd was de zonnegod,…