beefheart

  • it wie drok yn ‘e stêd, wy sochten ús rêst se woe mei har boatsje nei It Earrebarrenêst hienen nei in konsert west en it klonk oe sa bêst in eintsje út farren, even bûten de stêd it sân wie gleon, sy woe dûnsje (op it lêst) wy draaiden yn’t rûn op It Earrebarrenêst seagen…