Blue suite (4/6) – Once a dreamer

In bytsje dreech. Voor de doorbijters.