Wolk met zilveren rand

Geroepen

Ik geloof niet dat ik iets speciaals te melden heb over dit liedje. Misschien komt dat nog.

Geroepen

je voelt je geroepen
doet een duit in het zakje
schenkt een hart aan de zwakken
verslaat een wedstrijd

je voelt je geroepen
vindt je rust op één oor
schenkt een kreet aan de toehoorder
verspeelt een mogelijkheid

je voelt je verslagen
zit met jezelf in de knoop
wilt de wereld vertragen
zoekt de illusie van hoop

versnelt in je val
vervalt in een strijd
versnelt in je val
vervalt in een strijd

geroepen
je valt