VM #67

je gebruikte je hersens
om beton te splijten
verloor je kiesrecht
zocht een patroon om naar te leven
verspreidde een liefde
geworteld in haat