love

  • No simple solution

    No simple solution

    Kort, kort, kort. De tekst was een stuk langer maar nou niet meer. Dat krijg je ervan als je stukken schrapt. Heb ik hier verder nog iets over te melden. Nee. Nou ja, het is een soort dialoog (geworden), vandaar die wisseling tussen you and me. Een spel van vraag en antwoord zonder dat er…

  • One night

    Was eigenlijk bezig met een cover van ‘Last christmas’, maar daar moet toch even een kerst overheen voor dat klaar is. Tekst klopt niet helemaal met wat er gezongen wordt, maar alla. One nightone last night surrounded by dark shadowssmoky clouds, words without sensegot to do what I got to dofrom tomorrow on, that’s going…