gospel

  • Change the world

    Change the world

    In mijn eigen beleving was dit lied altijd een soort gospel vanwege de bijbelse citaten in de tekst, maar sinds deze heropname twijfel ik daar dan toch wel aan. Het wijkt muzikaal nogal af van wat er in het algemeen onder gospelmuziek wordt verstaan, maar ook de tekst, het is niet het soort tekst dat…