elvis

  • No simple solution

    No simple solution

    Kort, kort, kort. De tekst was een stuk langer maar nou niet meer. Dat krijg je ervan als je stukken schrapt. Heb ik hier verder nog iets over te melden. Nee. Nou ja, het is een soort dialoog (geworden), vandaar die wisseling tussen you and me. Een spel van vraag en antwoord zonder dat er…