Solliciteren

PolitiekGeachte mevrouw B,

Buitengewoon verheugd raakte ik toen ik via de website van een andere, hier niet met name te noemen overheidsdienst terechtkwam op de door u aangeboden vacature ‘Webredacteur’. Het is een functie die mijns inziens vrijwel perfect aansluit bij mijn ervaring, kennis en kunnen op het gebied van computers en hun toepassingen. Daarnaast voel ik me zeer aangetrokken door de stabiliteit die ik in uw bedrijf denk te kunnen vinden. Dit heeft me dan ook doen besluiten een gooi te doen naar deze arbeidsplaats door middel van het schrijven van de brief die nu in uw handen ligt.

Zonder op dit moment al te diep in te willen gaan op de aangehechte CV, waarvan ik overigens ten zeerste hoop dat u er een onderzoekend oog op zult willen werpen, denk ik toch op deze plaats al enige opmerkingen te moeten maken die duidelijk zouden moeten maken waarom ik zo’n geschikte kandidaat denk te zijn voor deze functie. In tegenstelling tot wat u mogelijk op zou kunnen maken uit het wollige taalgebruik in deze brief heb ik over het algemeen juist resultaten weten te bereiken door een to-the-point, no-nonsense opstelling, immer gepaard met tomeloze inzet en een alerte en adequate gerichtheid op het verwezenlijken van de in het belang van projecten dan wel bedrijven waarvoor ik mij respectievelijk heb ingezet gestelde doelen.

Maar al te dikwijls zijn door mensen gelegde eieren niet gewenst. Ook in ons tragische geval speelt een dergelijk sentiment mee. Maar al te graag zou ik de door mij in de tweede alinea van deze brief aangehaalde prestaties willen staven met een duidelijk voorbeeld. Het is echter de machtige Vrouwe Discretia zelf die me met haar goddelijke hand verbiedt om uit de school te klappen wat betreft de successen die ik heb behaald in dienst van mijn vorige werkgevers. Slechts in vage bewoordingen zou ik de situaties, de betrokken mensen en de gepleegde acties mogen schetsen, een methode die weinig meer dan een onvolledig beeld vermag op te leveren..Ik hoef u niet uit te leggen dat dit een onnodig verbruik van kostbare tijd en energie zou betekenen die ik u en mij liever wil besparen.

Nee, laten we ons liever houden bij het eerste en voornaamste doel van deze brief: het verkrijgen van een uitnodiging tot een sollicitatiegesprek. Ik wil u dan ook voorstellen dat u mij op korte termijn uitnodigt voor een dergelijk gesprek waarin ik mijn motivatie, inclusief de liefde die ik door het bezichtigen van uw website voor juist uw bedrijf heb opgevat, verder kan uitleggen.

Wellicht ten overvloede wil ik u nog even de persoonlijke eigenschappen die mij geschikt maken voor deelname in uw onderneming op een rijtje zetten: loyaliteit, betrouwbaarheid, zakelijkheid, creativiteit, sociale slagvaardigheid. Wellicht ten overvloede, omdat u een en ander ongetwijfeld al had afgeleid uit de brief en ik hoop dan ook dat ik u niet persoonlijk beledigd heb door dit enigszins aanmatigende rijtje eigenschappen aan te halen en ik hoop tevens dat u zich hierdoor niet niet zult laten weerhouden mij toch voor een gesprek uit te nodigen. In afwachting verblijf ik, bereikbaar op bovengenoemd huis- en/of onderstaand e-mailadres..

Met vriendelijke groet,

Karel ende De Keu
karel@email.com


(Uit ‘Karel ende Keu’, een serie verhalen over de belevenissen en gedachtegangen van hoofdpersoon Karel en de mystieke raadgever annex stem van de ratio annex parasiet De Keu.
Een Work in Progress.

089 – Solliciteren)

Keu

Facebooktwitter

4 gedachten over “Solliciteren”

  1. ik ken ‘m.
    eigenlijk klopt die term niet, hands-on/hands-off ging oorspronkelijk over leiderschap. maar niemand verwacht een hands-off mentaliteit als het om werken gaat, dus de tegenstelling is er niet. hands-on betekent hier dan zoiets als de handjes laten wapperen, maar die betekenis heeft het in het Engels volgens mij niet.
    Maar misschien ook wel. Ik weet het niet.

Geef een reactie